Sakk

Az óvodások SAKK iránti érdeklődését Sanyi bácsi SAKK NAGYMESTER játékosan kelti életre, amely által fejlődik kombinatív készségük, értelmi képességeik, figyelmük, türelmük.

Sakk

Óvodánkban a képességfejlesztő sakkoktatás célja, hogy a sakk alapelemeit, logikai összefüggéseit megismertesse a gyermekekkel. A játékos formában megtartott sakkfoglalkozásokon elsajátított tudás, hatással van:

  • a logikus gondolkodás, a koncentráció növelésére, a memória javítására és formálja a jellemet

5 éves kortól, nagycsoportos gyermekeknek ajánljuk. azok a gyermekek, akik ebben a korban elsajátítják a sakk alapjait, azok kevésbé küszködnek tanulási nehézségekkel, magasabb fokú problémamegoldó képességre tesznek szert.

Az oktatás egy éve alatt az alábbiakat tanulják meg:

  • a sakk szabályrendszerét
  • a figurák menetmódját és tulajdonságait
  • megismerkednek a sakkjáték világával, alapvető logikai összefüggéseivel

A foglalkozás időtartama (30-35 perc) az óvodások befogadóképességeihez, figyelméhez és mozgásigényéhez igazított.