Magánóvoda

Sportszerető család révén, három gyermekünk immár midegyik nagykorú, kisiskolás koruktól kezdve küzdősport foglalkozásra jártak. A személyiségfejlődésükben bekövetkezett jelentős pozitív változás adta az ötletet hogy hivatásomat gyakorolva innovatív kezdeményezésként olyan magánóvodát hozzak létre, ahol 3-éves kortól a gyermekek természetes mozgásigényét kihasználva, küzdősporttal magam ismertetem meg a gyermekeket.

Magánóvoda

Elképzelésem megvalósult, 19 éve vidám gyermeksereg tölti meg óvodánk kertvárosi környezetben lévő tágas csoportszobáját, élvezik parkosított sok játék lehetőséget kínáló udvarát.Tatamival, tornaszerekkel, tükörrel felszerelt saját tornatermünkben lehetőség van a Taekwondo alapszintű elsajátítására.

Egy vegyes életkorú 3-7 éves korig 25 gyermek fogadására van lehetőség. Szép óvodai élet zajlik a kicsik és a nagyok között. Az aprók felnéznek a nagyobbakra, utánozzák őket, elfogadják segítségüket, a nagyok védik, segítik az apróbbakat. A gyermekek személyiségét tisztelő, szerető, az óvónői pálya iránt mély elhivatottságot érző két diplomás óvodapedagógus és dajkák fogadják a hozzánk érkező gyermekeket.

Családias légköre miatt szeretik óvodánkat, amely szeretetet, biztonságot, türelmet közvetít, a szülői otthoni nevelésnek folytatását, annak megerősítését jelenti. Családi bölcsőde keretén belül tudjuk fogadni a bölcsődés korú gyermekeket is, ezzel is könnyítve a beszoktatási nehézségeket.

Céljaink- gyermekképünk

A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését kívánjuk biztosítani élménygazdag környezetben, elősegítjük személyiségük kibontakozását, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem tiszteletben tartásával, a játék elsődlegességét megőrizve.

Feladataink

A gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, az egészséges életmód alakításával, az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításával, valamint az értelmi nevelés megvalósításával. Az ehhez szükséges utat a szerető és alapos szakmai tudással rendelkező óvónők irányító munkája által a gyerekek úgy járják végig, hogy közben jól érezzék magukat. A tapasztalatok, élmények, a személyes példa, példamutatások váltsanak ki olyan pozitív érzelmeket, mint a szeretet, vonzalom, gondoskodás, tisztelet jóérzések sokasága.